Ülkemizde çeşitli nedenlerle yaşayan yabancılar için, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğü taktirde verilmektedir. Yabancı oturum izni yabancıların Türkiye’ye geliş amaçlarına, Türkiye’de ikamet izin çeşitlerine, önceki kayıtlarına göre yapılan değerlendirilmeye göre verilmektedir. İşgücü, zaman ve para kaybetmemek için doğru belge ve bilgilerle başvuruda bulunmak önemlidir. Aşağıda oturma izni tipleri sıralanmıştır. 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan Kanun değişikliği ile Emniyet Müdürlüklerinde bulunan yetki alınmış ve yeni kurulan göç idaresine verilmiştir. Bu bağlamda  değerlendirme kritlerleri değişmiştir.Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

İkamet izni çeşitleri

 • Kısa dönem ikamet izni
 • Aile ikamet izni
 • Öğrenci ikamet izni
 • Uzun dönem ikamet izni
 • İnsani ikamet izni
 • İnsan ticareti mağduru ikamet izni

Kısa dönem ikamet izni

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • Turizm amaçlı kalacaklar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler