Çalışma İzni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik durum gibi belli kriterleri değerlendirerek çalışma izinleri verilmektedir.  4817 Nolu kanunla belirlenen koşullar ve sınırlamalarla çalışma izinleri verilmektedir. Yabancıların çalışma izinleri dairesi çeşitli sektörlerin karakteristik özelliklerine göreyapılandırılmış 11 şubesi ile iş piyasasına hizmet vermektedir. Bu doğrultuda  sadece  gerekli evrak listesi ile başvuru,izin almak için yeterli değildir. Bakanlığın gözönüne aldığı onlarca kriter ve ayrıntı vardır. Bu nedenle çalışma izni başvurularında bu konunun uzmanı olan firmamızla iletişime geçmenizi öneririz.

4817 sayili yabancilarin çalişma izinleri hakkinda kanunun uygulama yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarinca belirlenen ve 2/8/2010 tarihinde uygulanmaya başlanilan yabancilarin çalişma izin taleplerine ilişkin olarak başvuru sahibi işyerlerinin ve yabancilarin karşilamasi zorunlu olan değerlendirme kriterlerinin bazıları aşağıda listelenmiştir.

  • Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur.  Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.
  • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
  • Sektörel ve ekonomik konjonktür koşulları sebebiyle yabancı personel çalıştırmaya  ihtiyaç duyulması,
  • İş piyasasında yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin 4 haftalık süre içerisinde bulunmaması,
  • Türkiye çalışma hayatındaki gelişmelere göre yabancı personel çalıştırmanın uygun olması
  • Yabancının mesleği, Türkiye’de hakkında kayda geçen bilgiler vb. birçok konuda yabancı hakkında ilgili kurumların görüşlerinin olumlu olması,
  • Yabancının daha önceki çalışmalarındaki iş arzına yönelik istikrar (İşyeri ve mesleki devamlılığı ve verimliliği),
  • Firma yabancının dosyasındaki bilgi ve belgelerin birbiri ile uyumlu olması
  • Kanunun ret gerekçelerinin mevcut olup olmadığı..

About admin